Apple Cinema 30"

Hamdard Safi Syrup 100ml 5ml

Rs.120.00
- +
-5% dr.-jrk-thee-gel-75gm

Dr. JRK Thee Gel 75gm

Rs.100.00 Rs.95
- +
-10% skm-neeli-bhringadhi-thailam-200ml
- +
-10% skm-aswaganthy-legiyam-200gm

SKM Aswaganthy Legiyam 200gm

Rs.155.00 Rs.139.5
- +
-10% skm-nellikkai-legiyam-200gm

SKM Nellikkai Legiyam 200gm

Rs.135.00 Rs.121.5
- +
-10% skm-multhanimatti-herbal-face-pack-powder-50gm
-10% skm-sindoorathi-lepam-cream-35gm
- +
-10% skm-vetpalai-thailam-500ml

SKM Vetpalai Thailam 500ml

Rs.790.00 Rs.711
- +
-10% skm-vetpalai-thailam-100ml

SKM Vetpalai Thailam 100ml

Rs.170.00 Rs.153
- +
-10% skm-aswaganthy-legiyam-500gm

SKM Aswaganthy Legiyam 500gm

Rs.369.00 Rs.332.1
- +
-10% skm-fungiwin-cream-35gm

SKM Fungiwin Cream 35gm

Rs.95.00 Rs.85.5
- +
-10% skm-kunkumadi-thaila-lepam-15gm
- +
-5% dr.-jrk-dolobalm-pain-balm-25gm
- +
-10% skm-brahmi-thailam-100ml

SKM Brahmi Thailam 100ml

Rs.132.00 Rs.118.8
- +
-10% skm-kunkumadi-taila-lepam-35gm
- +
-10% skm-satadhauta-ghrtam-cream-15gm
- +
-10% skm-jivantyadi-yamakam-35gm
- +
-10% skm-aswagandha-bala-lakshadhi-thailam-500ml
- +
-10% skm-poduthalai-thailam-100ml

SKM Poduthalai Thailam 100ml

Rs.156.00 Rs.140.4
- +
-10% skm-viigorwin-legiyam-200gm

SKM Viigorwin Legiyam 200gm

Rs.520.00 Rs.468
- +
-5% dr.-jrk-immuno-bs-herbal-tonic-200ml
- +
-5% dr.-jrk-s.i.v.a-herbal-drops-30ml

Dr. JRK S.I.V.A Herbal Drops 30ml

Rs.225.00 Rs.213.75
- +
-5% dr.-jrk-tolenorm-ointment-75gm

Dr. JRK Tolenorm Ointment 75gm

Rs.265.00 Rs.251.75
- +
-5% dr.-jrk-tolenorm-oil-100ml

Dr. JRK Tolenorm Oil 100ml

Rs.315.00 Rs.299.25
- +